Friday, December 02, 2005

 

An Ghaeilge sa bhlagisfear

Ta se seachtain o bhi me ag caint liom fein - agus le cibe duine eile a thugann stracfheachaint isteach anseo - ar an mblag seo. Seachtain gnothach is mo a choinnigh me ar shiul. Is Corcaioch me, dala an sceil, ach tugaim faoi ndeara go bhfuil Gaeilge Uladh ag dul i bhfeidhm orm, abhairin. Cupla rud a ritheann liom a lua libh ar maidin.
Ar dtuis, failtim roimh Cathal O Foirreidh go www.sluggerotoole.com. Rinne Mick Fealty a dhicheall le tamall ait a thabhairt don Ghaeilge ar an suiomh ach le trachtaire Ghaeilge ba cheart go gcuirfi leis an Ghaeilge ar an suiomh. Ta suil agam go spreagfaidh sin diospoireacht le bri - seachas an dian chosaint a bhi le deanamh ag Ghaeil ar usaid na teanga ar an suiomh roimhe seo.
An rud is mo a thug pleisiur dom le linn na seachtaine eisiuint ur Ghael Linn, leagan athmhaistrithe Ceol an Aifrinn agus Aifreann 2, an dha aifreann a chum Sean O Riada, agus ceol a chuir tus le reabhloid eaglasta de short in Eirinn. B'fhiu go mor duit e a cheannach ma ta deis agat - fiu mura bhfuil ro speis agat i gcursai creidimh - no tuigim anois an sli a chuaigh siad i bhfeidhm ar an bpobal nuair a cead leiriodh iad sna 60ai. Is feidir e a cheannach ar an suiomh idirlin, www.gael-linn.ie no ma bhfuair tu do choip de La ar maidin feicfidh tu comortas ann ag tairiscint cuig choip.
Amarach beidh socraid George Best anseo i mBeal Feirste. Is mor an chailliuint e George no beidh an saol nios leimhe da uireasa. Bhi se chomh spleodrach mar phearsa i mbeal an phobail agus a bhi se sciliuil ar phairc an imeartha. Ni bhead ann no mothaim gur socraid 'stait' ata i gceist agus ni mhothaim go mbeidh failte roimh mo leitheid ann. In ait sin bead sa Chulturlann (www.culturlann.ie) mar a bheidh Comhluadar (www.comhluadar.ie) ag reachtail Coisir na Nollag. Beidh deis ag mo mhac casadh le Daidi na Nollag (le Gaeilge!). Oiche amarach, ca bhfios ach go n-imeoidh me go ceol choirm an sean racalai Malachi Duffin. Eisean a thug go leor amhrain duinn, ina measc leagan Ghaeilge de Jingle Bells - Bualadh bos, bualadh bos, bualadh bos go leir, ta Daidi na Nollag ag teacht anocht, anuas an tsimilear!.
Agus me ag scriobh seo, ta se ag cur isteach orm nach feidir liom 'sinte fada' a usaid. Maith dhom e, an uair seo agus deinfead iarracht teacht ar bhealach easca le seo a dheanamh chomh luath agus is feidir.

Comments:
Bhíos 11 bhliain nuair a chuala Cór Chúil Aodha don chéad uair. I 1980, chaitheas Seachtain na Cásca sa Ghaeltacht san ag foghlaim na teangan - ach ní raibh aon choinne agam leis an gceol a chuala le linn searmanas na seachtaine sin.

Formhór an cheoil a chloistear i séipéil an domhain, tá sé leamh, lagbhríoch, leadránach. Níl ionspráid ann ná níl anam, sa chumadóireacht, sa chóiriú ná sa chanadh.

Tá ceol eaglasta áfach a mhusclaíonn an misneach. Luaimse ceol "Gospel" Mheiriceá, agus Ceol Aifrinn an Riadaigh. Tá an ceol seo in oiriúint do stáitse ar bith ar domhan - ach ní h-é an stáitse an áit is dual dó, ach teach an phobail.

Níor leagas cos i Séipéal Chúil Aodha ó shin. N'fheadar an bhfuil sé amhlaidh i gcónaí?
 
An chéad uair a chuala mise iad, bhí mé i mo dhéagóir. Chuala mé píosa beag de cheirnín. Dúirt mé "That doesn't sound like English at all!" Ní raibh a fhios agam go raibh mé ag éisteacht le teanga eile.
 
Have a good day , You can sign up Party Pokerwith CODE: RB2006 to get bounus :20% upto $100. regards
 
Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is
 
i did a little research after you told me about your "thing", and if you want a way to make more money using your your blog you can enter this site: link. bye.
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?